Tips for pre-wedding shoot


A pre-wedding shoot is a wonderful way to celebrate your journey as a couple and create beautiful memories before your wedding day. Here are some tips to help you plan an unforgettable pre-wedding shoot:


 1. Choose a theme: Choose a theme or concept that reflects your personalities and the history of your relationship. It could be romantic, rustic, vintage or any other style that resonates with you.
 2. Choose a location: Choose a location that is meaningful to both of you or complements your chosen theme. It could be a park, a beach, a cityscape, a historical landmark or even the place where you first met.
 3. Wardrobe and styling: Coordinate your outfits to match the theme and location. Make sure your outfits complement each other. Consider outfits that express your personalities and your love story.
 4. Hair and make-up: Consider having your hair and make-up done by professionals to look your best in the photos. Make sure the style you choose matches the overall theme and setting.
 5. Poses and ideas: Talk to your photographer about poses, props and any special shots you want to capture. Be open to their suggestions as they have experience in creating beautiful compositions.
 6. Relax and enjoy: The most important aspect of a pre-wedding shoot is to have fun and be yourself. Try to relax, enjoy the experience and let your love shine through.
 7. Personalise the shoot: Add personal touches to the shoot, such as incorporating meaningful items or hobbies that define your relationship. This will make the photos more unique and sentimental.

🇨🇿 Tipy pro předsvatební fotografování 


Předsvatební focení je skvělý způsob, jak se naladit na společnou notu a vytvořit si krásné vzpomínky ještě před svatebním dnem. Zde je několik tipů, které vám pomohou naplánovat předsvatební focení:


 1. Vyberte si téma: Zvolte si téma nebo koncept, který odráží vaše osobnosti a historii vašeho vztahu. Může to pojmout romanticky, ve vintage stylu nebo jakkoliv jinak, co s vámi souzní.
 2. Zvolte si místo: Zvolte místo, které je pro vás oba významné nebo které doplňuje vámi zvolené téma. Může to být park, pláž, městská krajina, historická památka nebo dokonce místo, kde jste se poprvé setkali.
 3. Šatník a styling: Zvolte téma a místo, kde se budete pohybovat, a zkoordinujte své oblečení. Dbejte na to, aby se vaše oblečení vzájemně doplňovalo. Zvažte oblečení, které vyjadřuje vaši osobnost a váš milostný příběh.
 4. Účes a make-up: Abyste na fotografiích vypadali co nejlépe, zvažte, zda si nechat udělat účes a make-up od profesionálů. Ujistěte se, že zvolený styl odpovídá celkovému tématu a prostředí.
 5. Pózy a nápady: Poraďte se s fotografem o pózách, rekvizitách a zvláštních záběrech, které chcete zachytit. Buďte otevřeni jejich návrhům, protože mají zkušenosti s vytvářením krásných kompozic.
 6. Uvolněte se a užívejte si: Nejdůležitějším aspektem předsvatebního focení je bavit se a být sám sebou. Snažte se uvolnit, užít si společný zážitek.
 7. Přizpůsobte si focení: Přidejte do focení osobní prvky, které definují váš vztah.