Gentle Boudoir

As I get older, I feel more connected to my strength. This is something I see in myself and my dear clients also. A Gentle Boudoir photo shoot is a close and refined encounter whereby photographic artistry joins in congratulating a person's unique beauty.


It's a moment for people to accept their distinctive attractiveness, capturing instances of openness and assurance in a calm and cozy environment.


Soft lighting, subtle poses.. This results in timeless, elegant images that reveal their true essence.


We can make the session in your place or in the studio, which is great for such an occasion.

Jemný Budoár 

 

S přibývajícím věkem se cítím být více sama sebou. Pozoruji to na sobě i na vás, mé milé klientky.

Jemné a citlivé budoárové focení je blízké a rafinované setkání. Nás dvou, vás se sebou. Je to chvíle, kdy můžete přijmout svou osobitou přitažlivost v klidném a přivětivém prostředí. 


Měkké osvětlení, jemné pózy.. Výsledkem jsou nadčasové, elegantní snímky, které odhalují jejich pravou podstatu.


Můžeme fotit ve vašich prostorách, nebo ve studiu, které je na tento typ focení skvělé a mám ho osvědčené.


Showing of the studio

Představení studia pro focení


How does it work


The session is a 1.5-hour photo shoot, which allows time for changing outfits. If you wish, you may have a glass of Prosecco during the session. Throughout this time, we converse and I guide you gently while providing options, always mindful of your preferences. We go as far as you like.


We can meet in a studio with a lot of daylight, prepared stages and nice atmosphere. The studio is located in Prague 10. The time slot is exactly 1.5 hour.


We can also meet in your place, if you have some which is suitable for shooting with big windows and with visually clean room. Less stuff is needed for such a purpose. In that case, we can bit prolong the session.


After 2-3weeks I will deliver a gallery with minimum 50 great shots. Gallery for will work 1 year.

Jak to funguje


Focení trvá 1,5 hodiny, což poskytuje čas na změnu outfitu. Začneme sklenkou Prosecca, když si budete přát. Během focení vás jemně vedu a nabízím možnosti, jak focení posunout. Beru ohled na vaše preference. Půjdeme tak daleko, jak si budete přát..


Fotím ve studiu s dostatkem denního světla, s kulisami a příjemnou atmosférou. Studio se nachází na Praze 10. Časový slot je přesně 1,5 hodiny. 


Můžeme se sejít i u vás, pokud máte nějaké místo, které je vhodné pro focení. S velkými okny a s vizuálně čistým prostorem. Čím méně věcí v prostoru, tím lépe. V případě, že budeme fotit u vás, můžeme focení trochu prodloužit. 


Po 2-3týdnech dodám galerii s minimálně 50 skvělými záběry. Galerie pro bude fungovat 1 rok.

PHOTOSESSION - FOCENÍ


✵ At least 50 carefully edited images in high&low res. in gallery for one year

✵ 1.5 hour of shooting

✵ We can shoot in a Studio or in your place, Studio is extra cost.

---

✵ Min. 50 precizně editovaných fotek ve velkém a malém rozlišení v online galerii přístupných rok.

✵ 1.5h focení

✵ můžeme fotit ve studiu nebo ve vašem prostoru. Studio je extra náklad.


250€ /5900 CZK

STUDIO


✵ Studio is situated in Prague 10 with a lot of daily light and more stages

✵ by confirming the time and date the price for studio has to be paid, canceling the booking is 50% from price more than 48h, less than 48h is 100%

✵ 1.5 hour of shooting in the exact slot

---

✵ Studio se nachází na Praze 10, má spoustu denního světla a více scén.

✵ Při potvrzení termínu se platí celá částka za studio. Při zrušení rezervace více než 48h, je storno 50%z ceny, méně než 48h je 100%.

✵ Focení probíhá v přesném 1.5h slotu.


88€ /2100 CZK

"The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do."

Andy Warhol

Follow me on Instagram
@evaneuman_photographer