A Fairy Tale Wedding at the Chateau Bon Repos


🇬🇧 Every love story deserves an enchanting setting as a wedding of Cassidy and Martin. Their celebration featured live music, superb cuisine, and a delightful garden ambience that made the day unforgettable.


The setting for this romantic tale was a chateau Bon Repos, built centuries ago. Live piano music played a significant part in the celebration which held the place under very old trees. Later, the dance floor was continuously occupied by a live band from Moravia with "Cimbal" that performed traditional Moravian music.


Garden produced an enchanting ambience with the pool and other activities prepared for guests. No fairy tale wedding can be complete without a sumptuous banquet. The delicacies served at this celebration were, indeed, no exception. The guests relished the gourmet dishes, crafted to perfection by a talented chef.


The chateau's elegant interiors, adorned with antique furnishings and grandeur, established a sense of historical significance. Light chains illuminated the surroundings, creating an aura of intimacy and enchantment. The event radiated timeless elegance that was simply enchanting.


The wedding at the chateau was a celebration of love that expertly harmonised classical sophistication with enchanting natural beauty. Live music, a picturesque ambiance, exquisite cuisine, and a serene atmosphere all culminated to produce a day of reminiscence, which the couple, alongside their friends and family, will cherish forever. It was a fairytale demonstrating that when love and mesmerizing environs unite, dreams can indeed come true.

Pohádková svatba na zámku Bon Repos


🇨🇿 Každý milostný příběh si zaslouží okouzlující prostředí jako svatba Cassidy a Martina. Jejich oslava byla plná živé hudby, vynikající kuchyně a nádhernou zahradní atmosférou, díky níž byl tento den nezapomenutelný.


Dějištěm tohoto romantického příběhu byl zámek Bon Repos, postavený před staletími. Na oslavě, která se konala pod velmi starými stromy, hrála významnou roli živá klavírní hudba. Později taneční parket nepřetržitě okupovala kapela z Moravy s Cimbálem, která hrála tradiční moravské písně.


Zahrada vytvářela okouzlující atmosféru s bazénem a dalšími aktivitami připravenými pro hosty. Žádná pohádková svatba se neobejde bez bohaté hostiny. Pochoutky podávané na této oslavě vskutku nebyly výjimkou. Hosté si pochutnávali na gurmánských pokrmech, které k dokonalosti připravil talentovaný šéfkuchař. 


Elegantní interiéry zámku, zdobené starožitným nábytkem a vznešeností, navodily pocit historického významu. Světelné řetězy osvětlovaly okolí a vytvářely okouzlující prostředí.


Svatba na zámku byla oslavou lásky, která mistrně sladila klasickou sofistikovanost s okouzlující přírodní krásou. Živá hudba, malebné prostředí, vynikající kuchyně a poklidná atmosféra - to vše se spojilo v jeden vzpomínkový den, na který budou manželé spolu se svými přáteli a rodinou vzpomínat.