🇬🇧 Minimalist Wedding in Four Seasons Prague, Czech Rep


This joyful wedding takes us right into the heart of the picture perfect city of Prague, very beautifully captured by photographer Eva Neuman.


Ivana and Alfredo are a beautiful couple from Lima, Peru. Ivana has Czech roots, as her mother was Czech. They moved from Lima to Prague and now planned to stay there. Both are enchanted by the historical atmosphere and uniqueness of the magical heart of Europe.

The leitmotif of the whole wedding was to show all guests Prague and its beauty in a stylish but minimalistic way.


This idea was implemented in Naporad Arts stationery in a modern, minimalist way, including a map to show guests that the venue is in the heart of Prague. They wanted to build excitement for Prague beforehand.

They chose the Four Seasons as the venue because of the breathtaking view of the entire historic panorama of the castle, Charles Bridge and Lesser town from the terrace.


The main idea of Ivy Garden florists was to preserve the unique view from the terrace and create a minimalistic, fresh and romantic arrangement. They also wanted to give a summer feel, since it was winter in Peru at this time of year. Keeping the view was one of the most important points so that guests could admire the panoramic view, as many of them came to Prague for the first time. The guests came from all over the world.


The couple wanted to show their love for Prague, for them Prague is the most beautiful city in Europe.


Ivana wanted a modern, elegant wedding dress to match her style. The designer Nava Bride is from Romania, Bucharest, and Ivana liked the originality of the designs, the high quality of the materials and the personal and friendly service throughout the process. The wedding suit came from Blazek, the traditional Czech brand of custom-made suits. Alfredo appreciated their knowledge and experience in making excellent suits.


For the wedding reception, the couple, together with their wedding planner Kateřina Blažková of Svatebni Alchymie, thought of many personal details.


The specialty of the banquet was a signature drink based on the couple’s history, namely their first date in Lima. It was like a part of their story. They brought the special recipe from Lima. One of the ingredients was Pisco, a traditional spirit of Peru. Since they are both chocolate lovers, they chose a minimalist wedding cake from Café Millème with layers of dark chocolate, blueberries and raspberries.


Music was an important element to set the mood of the day. Guitarist Kristyna Stratilova played soft, melodious songs during the ceremony and during lunch. The bride walked down the aisle to “Till there was you” by The Beatles, one of the couple’s favorite bands. During the ceremony, guests danced to Latin music. Ivana and Alfredo wanted their guests to take home a little piece of this special day, and gave away candles with personalized labels and a scent they chose together.


During the wedding celebration there was rain, sunshine and everything in between. It was a great day full of emotions, great friends and an unforgettable atmosphere. 


The wedding was featured in Amber&Muse Hochzeitblog, the original article is here.


🇨🇿 OCENĚNÁ MINIMALISTICKÁ SVATBA VE FOUR SEASON V PRAZE


Tato radostná svatba nás zavede přímo do srdce dokonalé Prahy, kterou velmi krásně zachytila fotografka Eva Neuman.


Ivana a Alfredo jsou krásný pár z peruánské Limy. Ivana má české kořeny, protože její maminka byla Češka. Z Limy se přestěhovali do Prahy a nyní zde plánují zůstat. Oba jsou okouzleni historickou atmosférou a jedinečností kouzelného srdce Evropy.

Leitmotivem celé svatby bylo ukázat všem hostům Prahu a její krásy stylově, ale minimalisticky.


Tuto myšlenku se podařilo realizovat v moderním minimalistickém tiskovém materiálu Naporad Art, včetně mapy, která hostům ukazuje, že místo konání svatby se nachází v samém srdci Prahy. Chtěli tak předem vzbudit nadšení z Prahy.

Jako místo konání si vybrali hotel  Four Seasons, protože z terasy je úchvatný výhled na celé historické panorama Hradu, Karlova mostu a Malé Strany.


Hlavní myšlenkou floristů z Ivy Garden  bylo zachovat jedinečný výhled z terasy a vytvořit minimalistické, svěží a romantické aranžmá. Zároveň chtěli navodit letní atmosféru, protože v Peru byla v tomto období zima. Zachování výhledu bylo jedním z nejdůležitějších bodů, aby se hosté mohli kochat panoramatickým výhledem, protože mnozí z nich přijeli do Prahy poprvé. Hosté přijeli z celého světa.


Manželé chtěli ukázat svou lásku k Praze, Praha je pro ně nejkrásnějším městem v Evropě.


Ivana si přála moderní, elegantní svatební šaty, které by odpovídaly jejímu stylu. Návrhářka Nava Bride pochází z Rumunska, z Bukurešti, a Ivaně se líbila originalita návrhů, vysoká kvalita materiálů a osobní a přátelský servis během celého procesu. Svatební oblek pocházel od Blažka, tradiční české značky obleků šitých na míru. Alfredo ocenil jejich znalosti a zkušenosti s výrobou vynikajících obleků.


Pro svatební hostinu manželé společně se svatební plánovačkou Kateřinou Blažkovou ze Svatebni Alchymie vymysleli mnoho osobních detailů. 


Specialitou hostiny byl signature drink vycházející z historie páru, konkrétně z jejich prvního rande v Limě. Byl jako součást jejich příběhu. Speciální recept si přivezli z Limy. Jednou z ingrediencí bylo Pisco, tradiční peruánský destilát. Protože jsou oba milovníci čokolády, vybrali si minimalistický svatební dort z Café Millème s vrstvami hořké čokolády, borůvek a malin.


Důležitým prvkem pro navození nálady celého dne byla hudba. Kytaristka Kristyna Stratilova hrála během obřadu a oběda jemné, melodické písně. Nevěsta šla k oltáři za zvuků písně "Till there was you" od The Beatles, jedné z oblíbených kapel páru. Během obřadu hosté tančili na latinskoamerickou hudbu. Ivana a Alfredo chtěli, aby si jejich hosté odnesli domů kousek tohoto výjimečného dne, a rozdávali svíčky s personalizovanými štítky a vůní, kterou společně vybrali.


Během svatební oslavy pršelo, svítilo slunce a všechno mezi tím. Byl to skvělý den plný emocí, skvělých přátel a nezapomenutelné atmosféry. 


Svatba byla oceněna a uvedena v Amber&Muse Hochzeitblog, originál článku je zde.