🇬🇧 7 tips how to photograph your family at home


Photographing your family at home, especially with kids, is a wonderful way to create lasting memories. Here's a quick guide to help you make the most of your family photoshoot.


 1. Pick a Cozy Spot: Find a cozy spot in your home where your family can unwind and be themselves.
 2. Use natural light to capture soft, flattering photos. Try positioning your family near windows.
 3. Keep it candid and encourage natural interactions instead of stiff poses. Let the kids be themselves.
 4. Make sure to involve everyone: give each family member a role to make them feel included and add fun to the shoot.
 5. Remember to embrace imperfection and not worry about capturing the perfect shot; instead, focus on the unique moments that define your family.
 6. Don't forget to capture everyday moments too! Document simple, everyday activities that reflect your family's bond.
 7. Print and display your photos to turn them into tangible memories that you can cherish forever.


With these tips, you can easily turn a simple photoshoot into cherished memories for your family to treasure like Eva and her family.

🇨🇿 7 tipů jak se nechat vyfotit s dětmi doma


Fotografování rodiny doma, zejména s dětmi, je skvělý způsob, jak si mít krásné vzpomínky. Zde je stručný průvodce, který vám pomůže vytěžit z rodinného focení co nejvíce:


 1. Vybereme útulné místo, kde se rodina může uvolnit a být sama sebou.
 2. Použijeme přirozené světlo, abysme pořídili jemné a přívětivé fotografie. Zkusíme být blízko oken.
 3. Velkou roli pro mě hraje upřímnost a přirozená interakce namísto strnulých póz. Necháme děti být samy sebou.
 4. Nezapomeneme zapojit všechny: dáme každému členovi rodiny nějakou roli, aby se cítil zapojený a vnesl do focení zábavu.
 5. Nedokonalost jako součást života. Netrapte se zachycením dokonalého snímku; místo toho se zaměříme na jedinečné okamžiky, které vaši rodinu definují.
 6. Nezapomeneme zachytit i každodenní okamžiky! Dokumentuji jednoduché každodenní činnosti, které odrážejí pouto vaší rodiny.
 7. Vytiskněte a vystavte své fotografie, aby se z nich staly hmatatelné vzpomínky, které si můžete navždy uchovat.


Díky těmto tipům můžete snadno proměnit obyčejné focení v cenné vzpomínky, které si vaše rodina uchová, tak jako se to podařilo rodině Evy.