🇬🇧 PRE-WEDDING PRAGUE PHOTO TOUR


A pre-wedding photo tour in Prague can be a magical and romantic experience. It is important to have a pre-wedding photoshoot before your wedding day, when possible. The time before the wedding is valuable as it allows me to get to know you better. 


The city is renowned for its stunning architecture and historic charm, making it the perfect backdrop for capturing beautiful memories.


The suggested itinerary for a pre-wedding Prague photo tour contains many places, but this time it was a Charles Bridge, a historic and iconic bridge spanning the Vltava River.


Prague Castle, one of the largest castle complexes in the world, offers panoramic views of the city. Its courtyards, gardens, and architecture provide a variety of photo opportunities.


St. Vitus Cathedral, a stunning Gothic masterpiece located within Prague Castle, offers intricate details of its architecture and an impressive facade.


We explored the charming cobblestone streets and colourful buildings of Lesser Town. We took a stroll on Kampa Island for more picturesque views. This area along the Vltava River is picturesque and features parks, gardens, and unique sculptures, creating a peaceful and romantic atmosphere.


I always check the lighting conditions and weather forecast to ensure the best results for the photoshoot, especially during sunrise.


Hiring a local photographer who knows the best spots and times for photos can enhance your pre-wedding Prague photo tour experience.

🇨🇿 PŘEDSVATEBNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V PRAZE


Předsvatební focení v Praze může být kouzelným a zároveň romantickým zážitkem. Pokud je to možné, je skvělé uspořádat předsvatební focení. Čas před svatbou je cenný, protože mi umožňuje vás lépe poznat a naladit se na vás.


Město je proslulé svou úžasnou architekturou a historickým kouzlem, což z něj činí dokonalou kulisu pro zachycení krásných vzpomínek.


Navrhovaný itinerář předsvatební fotografické prohlídky Prahy obsahuje mnoho míst, ale tentokrát jsme navštívili Karlův most, historický a ikonický most klenoucí se přes Vltavu.


Pražský hrad, jeden z největších hradních komplexů na světě, nabízí panoramatický výhled na město. Jeho nádvoří, zahrady a architektura poskytují řadu příležitostí k fotografování.


Katedrála svatého Víta, ohromující gotické mistrovské dílo nacházející se v areálu Pražského hradu, nabízí složité detaily své architektury a působivou fasádu.


Prozkoumali jsme půvabné dlážděné uličky a barevné budovy Malé Strany. Za dalšími malebnými výhledy jsme se vydali na procházku na ostrov Kampa. Tato malebná oblast podél Vltavy s parky, zahradami a jedinečnými sochami vytváří klidnou a romantickou atmosféru.


Vždy beru na vědomí světelné podmínky v danou dobu a předpověď počasí, abych zajistila co nejlepší výsledky focení.


Jelikož si najímáte mě, místního fotografa, znám ty nejlepší místa a časy na focení.